12-kanalni EKG sistem vrhunskih performansi

CARDIOVIT AT-10 plus

Specifikacija

Uređaj AT-10 kombinuje osnove elektrokardiografije sa prednostima koje pružaju informacione tehnologije.

On ne samo da poseduje sve funkcije 12-kanalnog elektrokardiografa, već zadovoljava zahteve za integrisanu dijagnostičku radnu stanicu. Briljantni koncept komunikacije uređaja AT-10 plus čini ga izuzetno fleksibilnom alatkom.

Karakteristike

  • Ispis 6-kanalnog ili 12-kanalnog ritma (ručni režim)
  • Beleženje ritma pri mirovanju (beleženje svih EKG podataka sa 12 kablova)
  • Zadnji kablovi (V7-V9), desni pretsrčani kablovi (V3r-V6r) i standardni kablovi sa V4r
  • Pregled pre štampe EKG podataka
  • Detekcija pejsmejkera
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.