Diskretan, mali merač KP

BR-102 plus

Specifikacija

SCHILLER BR-102 plus pacijentima pruža najviši stepen udobnosti, zadržavajući pritom vrhunsku preciznost merenja.

Odlikuju ga male dimenzije i mala težina. Uz primenu posebne tehnike, manžetna se naduvava samo onoliko koliko je potrebno.

Karakteristike

Odaberite jednu od dve verzije:

  • Merenja se vrše primenom kako auskultatorne, tako o oscilometrijske metode, pri čemu se oscilometrijsko merenje koristi kao pomoćna metoda da bi se osigurali precizni rezultati pri svakom merenju.
  • Primena samo oscilometrijske metode – omogućava pouzdano merenje krvnog pritiska bez mikrofona.

Analiza se vrši pomoću renomiranog softvera medilog DARWIN2.

Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.