Preciznost i performanse

BP-200 plus

Specifikacija

BP-200 plus je neinvazivni merač krvnog pritiska pri testu pod opterećenjem, konstruisan da automatski meri i prikazuje sistolički i dijastolički krvni pritisak pacijenta u zadatim intervalima ili na zahtev operatera.

BP-200 plus koristi dve metode merenja: SCHILLER K-sound analizu sa ili bez QRS okidača za merenje prilikom testova pod opterećenjem i oscilometrijska merenja za situacije pri mirovanju.

Karakteristike

  • Prikaz u realnom vremenu sa talasima i merenjem
  • Tabelarni i grafički prikaz podataka
  • RS-232 interfejs za komunikaciju sa SCHILLER ECG sistemima CS-104, CS-200 Office, CS-200 Touch, CS-200 Excellence, AT-180
  • Automatsko ili ručno pokretanje merenja KP
  • Merenje SpO2, opciono
  • Posebno dizajnirano za testove pod opterećenjem
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.