Monitora uz defibrilator i transkutani pejsmejker

ARGUS PRO LifeCare 2

Specifikacija

Jedan od najsnažnijih monitora za pacijente na intenzivnoj nezi postaje prenosni uređaj – uz defibrilator i transkutani pejsmejker!

Bez obzira na zahteve – intenzivna nega, međubolnički prevoz ili transfer pacijenta unutar bolnice. Uređaj ARGUS PRO LifeCare 2 vam pomaže bez kompromisa. Sva ova snaga smeštena je u jedinstveno, kompaktno pakovanje težine 4.4 kg.

Karakteristike

 • EKG monitor sa 6 do 12 odvoda
 • Dijagnostički EKG sa interpretacijom
 • EKG sa pregledom 12 odvoda na ekranu
 • Neinvazivno merenje krvnog pritiska
 • SpO2 MASIMO Rainbow® (SpCO, SpMet, SpHb PI), sa pletizmogramom
 • 2 temperaturna kanala
 • 2 kanala za invazivno merenja krvnog pritiska
 • EtCO2 glavna struja ili bočna struja sa kapnogramom
 • AED
 • Manuelni defibrilator (sinh/asinh)
 • Metronom
 • Transkutani pejsmejker
 • Ugrađeni 6-kanalni termički štampač
 • ST merenje
 • GSM prenos podataka
 • Bluetooth prenos podataka
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.