Praćenje vitalnih parametara pacijenata

ARGUS LCM plus

Specifikacija

Praćenje vitalnih parametara pacijenata – prvoklasni kvalitet za one koji vode računa o budžetu.

ARGUS LCM plus monitor kompanije SCHILLER predviđen je za sveobuhvatno praćenje vitalnih parametara odraslih, pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata. Pogodan je za unutarbolnički transport, kao i za korišćenje na odeljenju. Uređaj ARGUS LCM plus obezbeđuje do 12 EKG kanala u dijagnostičkom kvalitetu.

Karakteristike

  •  Izuzetan odnos cene i performansi
  • Veliki LCD ekran u boji visoke rezolucije
  • Lagan i kompaktan dizajn
  • Pojednostavljen rad uz korišćenje dugmadi za direktno upravljanje funkcijama
  • Istovremeno preuzimanje podataka sa 12-žilnog EKG kabla
  • Prikaz do 5 krivulja
  • EKG u dijagnostičkom kvalitetu
  • Štampanje 3 krivulje
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.