Przegląd wiadomości

Firma SCHILLER partnerem w projekcie COmPLETE

Piątek, Październik 20 2017

Projekt COmPLETE (CardiO-PuLmonary Exercise Testing) skupia się na testach wysiłkowych krążeniowo-oddechowych (CPET). Projekt jest prowadzony na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Bazylejskiego w ramach Wydziału Sportu, Wychowania Fizycznego i Zdrowia oraz Wydziału Medycyny Sportu i Wychowania Fizycznego, przez prof. dr med. Arno Schmidt-Trucksäss.

Zdjęcie: COmPLETE-Projekt

Projekt obejmuje trzy badania: COmPLETE-Health, COmPLETE-Heart i COmPLETE-Lung. Zaplanowano go na okres trzech lat z 5-letnim okresem obserwacji. Oprócz dyrektora w projekcie uczestniczy doktorant, badacz stypendysta ze stopniem doktora, dwoje lekarzy asystentów, ordynator oraz sześcioro licencjatów i troje studentów studiów magisterskich. Firma SCHILLER wspiera to badanie, finansując udział doktoranta i badacza stypendysty ze stopniem doktora, a także udostępniając trzy urządzenia CARDIOVIT CS-200 Excellence ErgoSpiro.

 

Opis trzech badań cząstkowych:

COmPLETE-Health

W badaniu weźmie udział niemal 500 zdrowych pacjentów w wieku od 20 do 100 lat. Udział osób o różnej płci we wszystkich grupach wiekowych wynosi 50/50. Poza ergospirometrią, badane są takie zmienne, jak siła, aktywność fizyczna czy tempo chodu tych pacjentów w celu uzyskania po raz pierwszy standardowych wartości dotyczących zdrowej populacji Szwajcarii w zakresie różnych parametrów ergospirometrycznych, a także zdrowia układu krążenia i dodatkowych markerów zdrowia. Rekrutacja pacjentów rozpocznie się w listopadzie 2017 roku.

COmPLETE-HeartCOmPLETE-Lung

Badanie COmPLETE Heart obejmie pacjentów cierpiących na niewydolność serca i choroby wieńcowe serca (w każdej grupie po 80 pacjentów). Badanie jest prowadzone w ścisłej współpracy z PD dr med. Thomasem Dieterle ze szpitala Kantonsspital w Liestal, zarówno w zakresie badań, jak i rekrutacji pacjentów. Do badania COmPLETE-Lung planowana jest rekrutacja 45 pacjentów cierpiących na przewleką obturacyjną chorobę płuc (COPD). Rekrutacja rozpocznie się pod koniec 2018 roku, po zakończeniu rekrutacji pacjentów do badań nad sercem.

Pacjenci badań COmPLETE-Heart i COmPLETE-Lung zostaną porównani ze zdrowymi pacjentami tej samej płci w podobnym wieku. Będzie to możliwe dzięki dużej liczbie zdrowych pacjentów uczestniczących w badaniu. Szeroki zakres wieku umożliwia rozróżnienie między zdrowym starzeniem się i początkiem choroby.

 

Cel projektu

Prof. dr med. Schmidt-Trucksäss i jego zespół chcą scharakteryzować przejście między zdrowiem i chorobą w o wiele sprawniejszy sposób oraz umożliwić rozróżnienie między byciem zdrowym i chorym. W tym celu wykorzystają zarówno najnowsze, jak i sprawdzone parametry ergospirometrii.

Porównanie danych z badań COmPLETE-Health, COmPLETE-Heart i COmPLETE-Lung ma umożliwić wykrycie zmiennych, które pozwolą określić różnice między zdrowym starzeniem się danej osoby i wczesnym etapem niewydolności serca lub choroby niedokrwiennej serca. Chodzi o określenie submaksymalnych zmiennych CPET i zmiennych na etapie powysiłkowym. Wykorzystanie nowoczesnych metod komputerowych do analizy danych, tzw. uczenia głębokiego czy analizy grupowej, ma dodatkowo zwiększyć wartość informacyjną CPET.

Kolejnym celem jest poprawa i uproszczenie procedur ergospirometrii. Dzięki poprawionym wskazówkom dla użytkownika, automatycznej interpretacji i prostej obsłudze, interpretacja wyników i diagnoza zostały znacznie ulepszone i ułatwione. Dlatego mamy nadzieję, że grupa użytkowników zostanie znacznie rozszerzona. Ergospirometria mogłaby stać się częściej stosowanym narzędziem diagnostycznym i prognostycznym.

Projekt COmPLETE jest jedyny w swoim rodzaju, nawet daleko poza granicami Szwajcarii. Prowadzono już różne badania ergospirometrii, ale niewiele z nich objęło żądaną liczbę pacjentów oraz rower ergometryczny, a jeszcze mniej zbadało wpływ takich czynników, jak siła i koordynacja.