Nova generacija medicinskih podesivih ležajeva/polu-ležajeva sa ergometrom

ERG 911 LS easy / smart

Specifikacija

Razvoj ERG 911 LS je zasnovan na tehnologiji ERG 911 L sigurnosnih ležajeva/polu-ležajeva sa ergometrom.

Zahvaljujući dodatnoj rotirajućoj osi ležaja, pacijent se može postaviti pod uglom do 45 stepeni ulevo tokom vežbe. Ovim se osigurava prikladan položaj za visokokvalitetno ultrazvučno snimanje tokom stres ehokardiografije. Stabilan oslonac za rame pruža udoban i bezbedan položaj pacijenta dok se ležaj naginje ulevo.

Karakteristike

  • otvor na površini za ležanje na nivou srca za lakši pristup tokom ultrazvučnog snimanja
  • neograničeno rotiranje zahvaljujući motoru (0°–45°)
  • čvrsta ručka i oslonac za rame osiguravaju bezbedan položaj pacijenta dok se ležaj naginje
  • stabilna konstrukcija od čelika za pacijente čija je težina do 160 kg
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.