Kardiopulmonalna Diagnostic Sistem

CARDIOVIT CS-200 Touch

Specifikacija

Najnovija generacija sistema za EKG pod opterećenjem

Revolucionarni uređaj koji kombinuje mogućnosti 12/16-kanalnog EKG-a pod opterećenjem i EKG-a pri mirovanju. Touch ECG omogućava vam da samouvereno prevazilazite granice.

Karakteristike

  • EKG u miru, Ergometrija, stres test merenje krvnog pritiska, sve u jednom aplikacija
  • Sticanje 16-olovo i analiza: na osnovu podataka u realnom merenja, a ne samo proračunima
  • Ritam u miru
  • Različiti programi za dijagnostičku analizu: Softver za merenje pejsmejkera, ETM EKG analiza, ETM Sport, SAECG, AF Toolbox, HyperQ™ pri naprezanju i mirovanju

Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.