Cardiopulmonary Diagnostic System

CARDIOVIT CS-200 Excellence

Specifikacija

Sistem za kardijalnu procenu CS-200 Excellence za obavljanje testova opterećenja koji proizvodi kompanija SCHILLER stavlja veliki naglasak na performanse.

Sa vodećim algoritmima industrije, uređaj CS-200 Excellence omogućava vam da brzo i jednostavno optimizujete svoj digitalni tok rada uz neprimetno povezivanje na EMR, SEMA informacioni kardiološki sistem i PACS.

Karakteristike

  • Izvanredan kvalitet podataka zahvaljujući algoritmima koji pružaju najjasnije i najpreciznije rezultate testova
  • Softver za merenje EKG-a sa preciznim merenjem snimljenih kardioloških signala
  • Ritam u mirovanju
  • Asistent za povezivanje sa proverom kvaliteta signala, doprinosi poboljšanju lošeg kvaliteta talasnog signala
  • Farmakološki testovi opterećenja
  • Snimanje i analiza za EKG pri mirovanju i pod opterećenjem sa 16 odvoda: zasnovana na stvarnom merenju podataka, ne samo na kalkulacijama
  • Različiti programi za dijagnostičku analizu: ETM, ETM Sport, HyperQ (mirovanje i opterećenje), SAECG, AF Toolbox
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.