Proverene performanse 6-kanalnog merenja EKG

CARDIOVIT AT-102

Specifikacija

Samo jedan uređaj obuhvata najvažnija testiranja kardiopulmonalnih funkcija: EKG pri mirovanju i EKG pri naprezanju.

Spreman za umrežavanje sa XML izlazom.

Karakteristike

  • Intuitivno, jednostavno korišćenje uz dugmad za direktno upravljanje funkcijama
  • Softver za EKG merenje sa preciznim merenjem zabeleženih kardijalnih signala
  • Ispisi u formatu A4 (8,5 x 11 inča) na internom ili eksternom štampaču
  • Tastatura i dugmad za direktno upravljanje funkcijama
  • Prikaz talasnog oblika EKG podataka sa 3/6/2x6 kablova
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.