Bronho-provokacije za inhalatorne testove provokacijom

GANSHORN ProvoX

Specifikacija

GANSHORN ProvoX je aerosolni dozimetar kojim se obavljaju inhalacioni provokacioni testovi, veoma brzo i sa pouzdanim rezultatima.

Kontrolisana, sinhronizovana sa disanjem primena prethodno određene doze aerosola u fazi udisanja garantuje izvanrednu pouzdanost rezultata.

Karakteristike

  • Odlično navođenje korisnika, jednostavno rukovanje i dobro strukturiran ekran
  • Kreiranje sopstvenih višefaznih testova pomoću jednostavnog softvera
  • Mogućnost čuvanja neograničenog broja protokola sa do 14 faza – najčešće korišćeni su već instalirani (npr. ATS, DGP)
  • Zbog optimalne veličine čestica koja je konstantna tokom cele primene, aerosol dopire naročito duboko u disajne puteve
  • Menjanje doze povećanjem koncentracije fluida i/ili menjanjem vremena atomizacije
  • Visokoefikasni filter za izdahnuti vazduh sprečava kontaminaciju vazduha u prostoriji
  • Trolitarski rezervoar sa komprimovanim vazduhom za stabilan pritisak atomizacije, punjenje za manje od 2 minuta uz nizak nivo buke
  • Komponente namenjene korišćenju sa jednim pacijentom osiguravaju savršenu higijenu i bezbednost
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.