Train yourself to save lives!

FRED easy Trainer

Specifikacija

Fuređaji FRED easy Trainer i FRED easyport Trainer su uređaji za obuku koji su osmišljeni tako da AED korisnike na realističan način obuče kako da spasu živote.

Karakteristike

  • Režim obuke za defibrilaciju: Poluautomatski i automatski
  • Strujno napajanje: Ćelije od 1,5 V ili punjive baterije
  • Metronom
  • Korišćenje uređaja identično je korišćenju pravih uređaja, uz ekran sa uputstvima i glasovne poruke
  • 9 unapred podešenih scenarija
  • Infracrveni daljinski upravljač omogućava obučavaocu da odabere i kontroliše scenario
  • Elektrode za obuku, pogodne za svaku lutku za obuku
  • Kabl za višekratnu upotrebu
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.