FT-1 podczas pielgrzymki do Lourdes

Od 150 lat ludzie z całego świata pielgrzymują do Lourdes we Francji – miejsca pielgrzymek ku czci Marii Panny.

Kiedy ponad 130 lat temu ksiądz Johann Bächtiger zorganizował pierwszą szwajcarską pielgrzymkę, wzięło w niej udział 12 pielgrzymów. Obecnie każdego roku ponad 6 milionów ludzi podróżuje do znanej na całym świecie groty we francuskich Pirenejach. Ten coraz szerszy strumień pielgrzymów, zarówno zdrowych, jak i chorych, wymaga olbrzymiego wysiłku organizacyjnego, zwłaszcza w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych. W tym roku po raz kolejny społeczność „Interdiözesane Lourdeswallfahrt DRS” (międzydiecezjalna pielgrzymka do Lourdes) udała się do Lourdes w liczbie ok. 1 500 pielgrzymów. Całodobową opiekę zapewniał pielgrzymom zespół złożony z blisko 400 wyszkolonych specjalistów (lekarzy i pielęgniarek) oraz pomocników bez wykształcenia medycznego. W ramach pomocy medycznej firma SCHILLER dostarczyła CARDIOVIT FT-1, przenośny aparat EKG wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne. Na szczęście pielgrzymka przebiegała bez medycznych niespodzianek.