C.C.A.A.

Algoritam uzročne koronarne arterije

Otkrivanje lokacije koronarne opstrukcije u pacijenata s akutnom boli u prsnom košu te time i veličine kardijalne oblasti pod rizikom. Učinkovita uporaba 12-žilnog EKG mjerenja radi optimizacije dijagnostikovanja i upravljanja pacijentima s akutnom boli u prsnom košu.

Izborni CCAA softver tvrtke SCHILLER, koji je razvio profesor Hein Wellens i primijenio u našim uređajima za EKG, omogućuje identificiranje mjesta opstrukcije u koronarnoj arteriji te time i veličine kardijalne oblasti koja može biti izgubljena ukoliko se koronarni protok ponovno ne uspostavi.

Ova informacija je od kritične važnosti pri donošenju odluke o optimalnom upravljanju akutnom boli u prsnom košu pacijenta kako van bolnice, tako i u hitnoj službi, jer identificira pacijente koji moraju biti primljeni u bolnicu gdje se može obaviti perkutana koronarna intervencija (PKI).

Značajke

  • Troškovno učinkovito i brzo predbolničko donošenje odluka glede narednih koraka u liječenju
  • Identificiranje pacijenata koji zahtijevaju koronarnu reperfuzijsku terapiju (PKI/tromboliza)
  • Ograničenje trajanja kardijalne ishemije te time i oštećenja na srčanom mišiću

Dostupnost na vašem tržištu podliježe regulativnim odobrenjima.