Opći uvjeti pružanja usluge

Prava intelektualnog vlasništva

Svi dokumenti, zaštitni znakovi ili druga prava intelektualnog vlasništva na ovoj internetskoj stranici u vlasništvu su društva SCHILLER AG ili njegovih pridruženih društava (društva kćeri) ili se upotrebljavaju uz dopuštenje vlasnika ili se samo navode te podliježu pravima njihovih vlasnika, kao i autorskom pravu.

Pružanjem informacija društvo SCHILLER AG ne daje nikakve licencije za intelektualno vlasništvo, kao što su patenti, zaštitni znakovi ili autorska prava. Dopušteno je umnažanje za osobnu uporabu. Neovlaštene izmjene, kopiranje, prijenos, posudba, slanje i distribucija nisu dopušteni. Dokumenti s ove internetske stranice ne smiju se prodavati ni na drugi način upotrebljavati u komercijalne svrhe. Ova internetska stranica sadržava druge vlasničke napomene i informacije o autorskom pravu, čiji se uvjeti moraju poštovati i slijediti. Informacije navedene na ovoj internetskoj stranici mogu se promijeniti ili ažurirati bez prethodne najave.

Sadržaj

Društvo SCHILLER AG može poboljšati i/ili izmijeniti proizvode, tehničke informacije, slike i/ili programe opisane na ovoj internetskoj stranici u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Svi proizvodi opisani na ovoj internetskoj stranici nisu dostupni na svim tržištima. Proizvod može imati različite tehničke značajke i značajke ovisno o lokaciji određenog tržišta te ga mora odobriti regulatorno tijelo.

Osiguranju ispravnosti informacija na ovoj internetskoj stranici posvećena je dužna pažnja. Društvo SCHILLER AG nastoji izbjeći tehničke pogreške. Međutim, s obzirom na količinu informacija, nije moguće isključiti pogreške i propuste.

Osim toga, društvo SCHILLER AG ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost informacija koje pruži SCHILLER AG. Rizik od korištenja tih informacija snosi primatelj. Društvo SCHILLER AG ne preuzima nikakvu odgovornost za činjenicu da se opisani problemi mogu riješiti uporabom informacija koje pruži društvo SCHILLER AG. Društvo SCHILLER AG ne želi primati nikakve povjerljive informacije ili informacije zaštićene autorskim pravom putem svoje internetske stranice. Informacije ili dokumenti poslani društvu SCHILLER AG klasificirani su kao informacije koje NISU povjerljive. Ako nam pošaljete informacije i dokumente, dajete društvu SCHILLER AG neopozivo pravo na besplatnu uporabu, umnažanje, prikazivanje, navođenje, izmjenu, slanje i distribuciju tih informacija ili dokumenata. Također pristajete na činjenicu da društvo SCHILLER AG može upotrebljavati bilo kakve ideje, koncepte, znanje i iskustvo ili postupke koje ste nam dali u bilo koju svrhu. Nećemo otkrivati vaše ime ili vas identificirati kao pošiljatelja informacija ili zapisa, osim ako: a) dobijemo vašu privolu za identificiranje vašeg imena; b) spomenemo u određenim dijelovima naše internetske stranice da su dokumenti ili druge informacije navedene za taj određeni dio internetske stranice objavljene ili na drugi način korištene uz identificiranje vašeg imena ili c) ako je propisano zakonom.

Vanjske poveznice

Naša internetska stranica može sadržavati poveznice na vanjske internetske stranice ili treće strane na čiji sadržaj ne možemo utjecati. Iz tog razloga ne možemo preuzeti nikakvo jamstvo ni odgovornost za taj vanjski sadržaj. Pružatelji ili voditelji tih stranica uvijek su odgovorni za sadržaj povezanih stranica.