Izjava o zaštiti podataka

Svrha izjave o zaštiti podataka

Ova se izjava o zaštiti podataka odnosi na upravljanje osobnim podacima pojedinaca za svrhe ZZP-a [Zakon o zaštiti podataka] za kupce i druge zainteresirane osobe društva SCHILLER AG, Altgasse 68, 6341 Baar, Švicarska (dalje u tekstu „SCHILLER”, „mi” ili „nas”).

Imajte na umu da ova izjava o zaštiti podataka može biti podložna izmjenama. Ako izmjene budu planirane, obavijestit ćemo vas na odgovarajući način u svakom slučaju.

Osnova za obradu podataka

Osobne podatke obrađujemo na različitim osnovama:

 • na osnovi nadolazećih ili sklopljenih ugovornih odnosa,
 • ako je potrebno za zaštitu legitimnih interesa društva SCHILLER,
 • za ispunjavanje pravnih obveza, kao i
 • ako je prikladno, na osnovi privole.

Svrhe obrade podataka

Društvo SCHILLER obrađuje osobne podatke uključenih fizičkih osoba („uključene osobe”) u sljedeće svrhe:

 • za sklapanje ugovora, osobito za svrhe davanja ponuda i pregovaranje,
 • za ispunjavanje ugovornih obveza, kao i za ostvarivanje ugovornih prava prema sklopljenim ugovorima, osobito za slanje naručenih proizvoda, obradu upita kupaca, u svrhu prikupljanja itd.,
 • za korespondenciju povezanu s ugovornim odnosima ili na inicijativu uključenih osoba,
 • kao dio zahtjeva za internetska oglašavana tijela za provođenje postupaka zapošljavanja,
 • za računovodstvene svrhe i arhiviranje, kao i za ispunjavanje pravnih zahtjeva,
 • za vođenje internetske stranice društva SCHILLER,
 • u svrhe oglašavanja i mjere marketinga, osobito za distribuciju biltena, za što se može dobiti zasebna privola u skladu s važećim zakonima.

Prava uključenih osoba

U vezi s obradom osobnih podataka, uključene osobe iz nastavka imaju prema zakonu sljedeća prava. Imajte na umu da njihovo postojanje i opseg mogu varirati ovisno o posebnim mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka:

 • Informacije: uključene osobe imaju pravo od društva SCHILLER saznati obrađuju li oni njihove osobne podatke i koje. U tu svrhu moguće je predati zahtjeve za informacije.
 • Ispravak: ako osobni podaci nisu ispravni, uključene osobe imaju zakonsko pravo na ispravak.
 • Prigovor: ako je obrada osobnih podataka temeljena na legitimnom interesu društva SCHILLER, uključene osobe mogu uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka. To vrijedi samo ako su u takvoj posebnoj situaciji da njihovi osobni interesi sprečavaju obradu njihovih osobnih podataka. Ovdje se također zadržava pravo na uvjerljive i prevladavajuće razloge društva SCHILLER. Imajte na umu da uključene osobe mogu uložiti prigovor na uporabu svojih osobnih podataka za izravno slanje e-pošte. Obrada temeljena na drugim razlozima nije obuhvaćena prigovorima.
 • Povlačenje privole: ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli uključenih osoba, dotične osobe mogu povući tu privolu. Obrada temeljena na drugim osnovama nije obuhvaćena opozivom privole. Opoziv vrijedi samo za buduće vrijeme.
 • Ograničenje: uključene osobe mogu pod određenim uvjetima zahtijevati ograničavanje obrade svojih osobnih podataka. Do toga primjerice dolazi ako se sumnja u točnost podataka. Imajte na umu da to za društvo SCHILLER može ograničiti ili onemogućiti pružanje usluga.
 • Prenosivost podataka: ovisno o mjerodavnom zakonu o zaštiti podataka, osobni podaci koje nam daju uključene osobe mogu se povratiti u uobičajenom i strojno čitljivom formatu i, osim u slučaju značajnog sukoba interesa, ponovno upotrijebiti.
 • Brisanje: uključena osoba ima zakonsko pravo na brisanje svojih osobnih podataka ako više nisu nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili u slučaju drugog utemeljenog prigovora. U svakom slučaju, zadržava se pravo na korištenje za pravne razloge, kao i za postavljanje, ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva.
 • Pritužbe: također vas obavještavamo da, ovisno o mjerodavnom zakonu o zaštiti podataka, uključene osobe mogu imati zakonsko pravo uložiti žalbu svojem nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako se ne slažu s uporabom svojih osobnih podataka.

Drugi primatelji osobnih podataka

Društvo SCHILLER može se posebno koristiti pružateljima usluga ili, za organizacijske svrhe, vanjskim pružateljima usluga kao što su izvršitelji obrade podataka o narudžbama. Uobičajeni su primjeri distribucijski partneri, vanjski pružatelji usluga informacijske tehnologije, vanjski savjetnici ili vanjski pružatelji komercijalnih usluga. Osim toga, moguć je i prijenos osobnih podataka unutar grupe SCHILLER. Zaštita podataka zajamčena je u svakom trenutku.

Osim toga, otkrivanje osobnih podataka tijelima javne vlasti zadržano je za pravne razloge ili izvršavanje i potraživanje na temelju pravnih zahtjeva.

Mjesto obrade podataka

Društvo SCHILLER obično obrađuje podatke u Švicarskoj ili u državi podružnice / društva kćeri društva SCHILLER koje je odgovorno za predmet. Osim toga, moguće je otkrivanje osobnih podataka u inozemstvu. Objavljivanje se provodi u državama koje imaju jednaku razinu zaštite podatka ili uz primjenu odgovarajućih jamstava za zaštitu podataka ili u skladu s privolom uključene osobe.

Stojimo na raspolaganju ako imate bilo kakva pitanja.

Trajanje pohrane osobnih podataka

Osobni podaci uključenih osoba čuvaju se koliko god je potrebno za ispunjavanje svrhe obrade ili sve dok društvo SCHILLER ima legitimni interes za njihovo čuvanje. Zakonski previđena razdoblja zadržavanja također su presudna za pohranu relevantnih poslovnih dokumenata.

Kolačići, Google Analytics i priključci

Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće i Google Analytics, kao i razne priključke za društvene mreže. Za više informacija pogledajte detalje naše izjave o uporabi kolačića i priključaka.

Kontakt

Za upite uključenih osoba u vezi s obradom osobnih podataka, kao i ostvarivanje zahtjeva, dostupni smo na adresi info@schiller.ch. Dolazne zahtjeve nastojimo obraditi pravodobno.


Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.
Diese Cookie-Tabelle wurde erstellt und aktualisiert von der CookieFirst consent management platform.