Nova generacija sistema za upravljanje EKG podacima

SEMA Workstation

Specifikacija

Potpuno novi sistem za upravljanje dijagnostičkim podacima koji prati tok rada, sa fleksibilnom podrškom za različite operativne sisteme, sisteme za upravljanje bazama podataka i za različite jezike.

Dostupan u prilagođenim verzijama kako bi zadovoljio potrebe vaše organizacije:

 • SEMA Office (do 5 licence za radne stanice)
 • SEMA Enterprise (više od 5 licenci za radne stanice)

Karakteristike

 • Upravljanje podacima pacijenata i snimcima
 • SCHILLER tehnologija filtriranja
 • Integracija sa svim uređajima koji se zasnivaju na PC računaru
 • Pregled EKG-a u mirovanju i srčanog ritma u mirovanju
 • Pregled podataka iz testa pod opterećenjem
 • Pregled podataka o reanimaciji
 • Pregled spirometrijskih snimaka
 • Pregled SCHILLER dnevnika o ambulatornom merenju krvnog pritiska (ABPM)
 • Pregled SCHILLER dnevnika o holterskim EKG snimcima
 • Pregled SCHILLER-ovih ergospirometrijskih snimaka
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.