Snimajte duže. Sređujte kraće.

medilog®AR

Specifikacija

Detekcija atrijalne fibrilacije/atrijalnog lepršanja za nula sekundi zahvaljujući tačnoj analizi P-talasa, jednostavno, brzo i higijensko rukovanje, fleksibilna konstrukcija sa dve baterije za više od 14 dana snimanja. To je SCHILLER medilog®AR Holter.

SCHILLER medilog®AR Holter je robustan, otporan na udarce i prolivanje tečnosti i lako se čisti. Zahvaljujući konstrukciji sa dve baterije pacijenti mogu da se snimaju 14 dana bez odlaska kod lekara radi menjanja baterija. Detekcija atrijalne fibrilacije/atrijalnog lepršanja za nula sekundi zasnovana na tačnoj analizi P-talasa predstavlja jedno od najznačajnijih tehničkih rešenja ovog holtera.

Karakteristike

  • Fleksibilna konstrukcija sa 2 baterije za više od 14 dana snimanja
  • Vrhunsko snimanje sa uzorkom od 32.000 Hz na nivou kvaliteta EKG-a pri mirovanju, sa 3 kanala, omogućava tačnu analizu P-talasa, sofisticirano eliminisanje artefakata i detekciju pokreta
  • Detekcija atrijalne fibrilacije/atrijalnog lepršanja za nula sekundi zasnovana na tačnoj analizi P-talasa
  • HRV analiza – Fire of Life
  • Zahvaljujući respiratornom snimanju na osnovu EKG-a, medilog®AR može da detektuje potencijalne respiratorne poremećaje tokom sna
  • Opcioni SpO2 senzor koji se povezuje putem Bluetooth-a omogućava prikupljanje dodatnih respiratornih informacija
  • Robustan, otporan na udarce i prolivanje tečnosti i lako se čisti
  • Analiza se vrši pomoću renomiranog softvera medilog®DARWIN2

 

Electrode placement video: for 3-channel, 5 wire patient cable SCHILLER medilog Holter devices

Electrode placement video: for 3-channel, 7 wire patient cable SCHILLER medilog Holter devices

Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.