Defibrillaton modes for all needs

FRED easy

Specifikacija

Automatski eksterni defibrilator FRED easy reanimaciju čini još prostijom i efikasnijom. Predstavlja odličan uređaj kako za zdravstvene radnike tako i za opštu populaciju (PAD).

Uređaji FRED easy dostupni su u:

  • Potpuno automatskom režimu: postavite elektrode na pacijenta, uključite uređaj i pustite uređaj da obavi analizu i da emituje šok prema potrebi.
  • Poluautomatskom režimu: postavite elektrode na pacijenta, uključite uređaj i sledite uputstva, a zatim pritisnite dugme za šok ako uređaj prikaže takvu preporuku.
  • Ručno premošćavanje: doktori mogu da isključe AED režim i odluče da li žele da primene defibrilaciju ili ne.

Karakteristike

  • Jednostavan za korišćenje
  • Kratko vreme punjenja
  • Detaljna zvučna i vizuelna uputstva
  • Dostupan je i trenažni uređaj

 

Multipulse Biowave®

Većinu defibrilatora marke SCHILLER odlikuje sofisticirana tehnologija Multipulse Biowave. Ovaj patentirani talasni oblik defibrilacije pulsira velikom frekvencijom. Sastoji se iz dve faze struje koje protiču u suprotnim smerovima (dvofazno). Tehnologija Multipulse Biowave pruža efikasan i bezbedan defibrilacijski šok uz minimalno oštećenje miokarda.

Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.