SEAT ergometar

ERG 911 comfort – easy / smart

Specifikacija

SEAT ergometar

SEAT ergometar je namenjen za veoma gojazne pacijente težine do 300 kg. Predviđen je za upotrebu kod visokorizičnih, starijih ili fizički hendikepiranih pacijenata.

Karakteristike

  • Veliki, obrtni LCD ekran (10 x 7,5 cm)
  • 5 korisnički definisanih programa testa opterećenja koji se mogu slobodno programirati (sa „smart” opcijom)
  • Dimenzije/osnova: 40 x 130 cm; težina: 60 kg
  • Maks. težina pacijenta: 300 kg
  • Gotovo bešumni mehanizam zahvaljujući računarski kontrolisanoj vrtložnoj struji kočnica sa merenjem obrtnog momenta, nezavisno od broja obrtaja u minutu
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.