Defibrilator i monitor

DEFIGARD 4000

Specifikacija

Razvijen za predbolničke hitne slučajeve, uređaj DG 4000 je savršen za korišćenje i unutar bolnice. Samo jedno dugme pruža pristup svim glavnim funkcijama, kao što su izbor energije u ručnom režimu, pejsmejker i AED.

Uređaj DG 4000 koristi Multipulse Biowave tehnologiju sa postavkama energije u rasponu od 2 do 200 džula. Proizvodi se u dve verzije, sa lopaticama ili sa jastučićima, a obe verzije imaju jasan ekran jarkih boja, 4-žilni EKG kabl i napajanje putem struje ili baterije.

Karakteristike

  • Ručna ili poluautomatska defibrilacija
  • EKG
  • USB interfejs za prenos podataka iz interne memorije i nadogradnju softvera

Opcije:

  • SpO2
  • Pejsmejker
  • Štampač
  • Režim AED
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.