EKG pod opterećenjem uz maksimalnu slobodu

CARDIOVIT CS-200 Office

Specifikacija

CARDIOVIT CS-200 Office je namenjen za upotrebu u lekarskim ordinacijama.

Moćna kombinacija modula MS-12 blue, bežinog 12-kanalnog Bluetooth EKG pojačavača i softvera SDS-200 Office pruža veću slobodu za rad u svim okruženjima, pa čak i u skučenom prostoru.
CARDIOVIT CS-200 Office takođe može da se poruči sa modulom MS-12 USB (USB veza) umesto modula MS-12 blue (Bluetooth).

Karakteristike

  • Algoritmi za predviđanje rizika (Duke treadmill score)
  • EMR/HIS interfejs putem GDT, HL7, DICOM
  • Povezivanje sa SCHILLER ambulantnim meračem pritiska (ABPM)
  • Povezivanje sa SCHILLER EKG holterom
  • Program ETM EKG analize za odrasle i za decu, kao i ETM Sport, prva automatizovana interpretacija EKG-a sportista zasnovana na kriterijumima iz Sijetla
  • Softver 3D vektor EKG
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.