Preciznost i performanse

BP-200 plus

Specifikacija

Merač krvnog pritiska BP-200 plus konstruisan je tako da vam pruži sigurnost u to da mehaničke vibracije, pokreti pacijenta i varijabilnost posmatrača neće uticati na tačnost očitavanja.

Zahvaljujući interfejsu za korišćenje bez ruku i opciji merenja SpO2, BP-200 plus je sveobuhvatan uređaj namenjen dijagnostičkim centrima. BP-200 plus je takođe idealan za istraživačka okruženja, jer sirovi podaci mogu da se čuvaju na SD kartici.

BP-200 plus je izvrstan tamo gde ostali merači KP pokazuju slabosti, zahvaljujući primeni sistema SCHILLER K-Sound Analysis (SKA). SKA je rezultat pionirskog rada kompanije SCHILLER na 24-časovnom ambulatornom merenju pritiska. Uz SCHILLER K-Sound Analysis, Korotkovljevi tonovi razlikuju se od šuma artefakata tako da se krvni pritisak meri precizno i uz znatno smanjenje lažnih rezultata merenja.

Karakteristike

  • Sistolni KP i dijastolni KP
  • Srednji arterijski pritisak
  • Periferni puls i dvostruki proizvod
  • Automatska komunikacija sa sistemom SCHILLER EKG pod opterećenjem
  • Prikaz Korotkovljevih tonova ili okidačkih talasa
  • Opcija merenja SpO2
  • Posebno dizajnirano za testove pri naprezanju
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.