System łączności – serwer

SCHILLER Server

OPIS

Brama do komunikacji

Serwer firmy SCHILLER to brama do komunikacji, która umożliwia produktom i systemom firmy SCHILLER wymianę informacji ze szpitalnymi systemami informacyjnymi (HIS) za pomocą komunikatów Health Level 7 (HL7) lub z systemem komunikacji PACS za pomocą standardu DICOM.

CECHY

  • Funkcje automatycznego importu i eksportu zwiększają dostęp do informacji, ograniczają ręczne wprowadzanie danych i minimalizują liczbę błędów
  • Import danych demograficznych pacjentów za pomocą komunikatów ADT (Admit/Discharge/Transfer) do baz danych pacjentów w produktach
  • Eksport wyników, zatwierdzeń oraz danych i krzywych diagnostycznych (w formacie PDF) za pomocą komunikatów ORU/MDM/DFT (Observation Result/Unsolicited)
  • Obsługa importowania elementów roboczych z systemu HIS lub PACS za pomocą komunikatów HL7 ORM lub protokołu DICOM Modality Worklist
  • Pełna konfigurowalność w zakresie integracji ze wszystkimi szpitalnymi systemami informacyjnymi w v.2 standardu HL7 za pomocą transferu plików, transferu gniazd lub usług internetowych
  • Bezproblemowa obsługa integracji HIS większości produktów diagnostycznych firmy SCHILLER
  • Możliwość połączenia klientów SEMA z systemami zarządzania użytkownikami LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) (np. Microsoft Active Directory)

 

Dostępność urządzenia na danym rynku zależy od aprobaty urzędu regulacyjnego.