Dokładność i wydajność

BP-200 plus

OPIS

BP-200 plus to monitor do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi podczas prób wysiłkowych, przeznaczony do automatycznych pomiarów i wyświetlania skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi pacjenta z zadaną częstotliwością lub na żądanie operatora.

BP-200 plus wykorzystuje dwie metody pomiarowe: analizę dźwięku K firmy SCHILLER z wyzwalaniem QRS lub bez do pomiarów podczas testów wysiłkowych, a także pomiary oscylometryczne podczas wypoczynku.

CECHY

  • Wyświetlanie krzywych i pomiarów w czasie rzeczywistym
  • Dane trendów w postaci tabelarycznej i graficznej
  • Złącze RS-232 do komunikacji z systemami EKG firmy SCHILLER CS-104, CS-200 Office, CS-200 Touch, CS-200 Excellence, AT-180
  • Automatyczne lub ręczne uruchamianie pomiarów ciśnienia krwi
  • Pomiar SpO2, opcjonalny
  • Specjalnie przeznaczony do testów wysiłkowych
Dostępność urządzenia na danym rynku zależy od aprobaty urzędu regulacyjnego.