Telesna pletizmografija GANSHORN

GANSHORN PowerCube® Body+

Specifikacija

Telesna pletizmografija je veoma osetljivo merenje koje se koristi za otkrivanje složene ili kombinovane patologije pluća koja može da se propusti prilikom upotrebe konvencionalnih testova plućne funkcije.

Dugotrajna stabilnost povezana sa našim novim analitičkim algoritmima vam omogućava da već na početku prepoznate astmu, HOBL, restrikciju ili kombinaciju tih poremećaja pomoću oblika krive.

Karakteristike

  • Ultrazvučno merenje protoka kao standard
  • Nije potrebna kalibracija zapremine
  • Jednostavno podešavanje pomoćne ručke u 3 pravca
  • Kalibracija nije potrebna
  • Jednostavno podesiv interfejs za pacijente
  • Izbor široke klupe (maks. 160 kg) ili okretne stolice koja može da se podesi po visini (maks. 120 kg)
  • Automatska i istovremena kalibracija pritiska u kabini i ustima uz tri različite frekvencije
  • BodyLiveCal za ispitivanje TGV-a
  • Plafonska rasveta koja može da svetli u različitim bojama, uključujući belu boju
  • LED diode koje ukazuju na zaključana vrata
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.