Varijabilnost srčane frekvencije (HRV) i autonomni nervni sistem

Fire of Life

Specifikacija

Fire of Life™ predstavlja veoma intuitivnu vizuelnu prezentaciju frekventnog domena HRV koja procenjivanje 24-časovnih rezultata čini brzim i jednostavnim.

Budući da srčanu frekvenciju kontrološe autonomni nervni sistem, stanje autonomnog nervnog sistema može da se proceni na osnovu analize srčane frekvencije.

Karakteristike

Može veoma efikasno da se koristi u medicini rada kod kontrole opterećenja stresom i provere kvaliteta sna, kao i u sportskoj medicini u cilju kontrole procesa oporavka.

Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.