Algoritam culprit koronarne arterije

C.C.A.A.

Specifikacija

Otkrivanje lokacije koronarne opstrukcije kod pacijenta sa akutnim bolom u grudima i samim tim veličine oblasti srca pod rizikom. Efikasna upotreba EKG-a od 12 elektroda za optimizovanje dijagnoze i upravljanja pacijentima sa akutnim bolom u grudima.

Opcionalni SCHILLER CCAA softver koji je razvio Profesor Hain Velens i primenio u našim EKG mašinama omogućava identifikaciju lokacije opstrukcije u koronarnoj arteriji i samim tim veličine oblasti srca koja je pod pretnjom gubitka ako se srčani protok ponovo ne uspostavi.

Te informacije su od kritične važnosti pri donošenju odluka o optimalnom upravljanju pacijentom sa akutnim bolom u grudima van bolnice i u sobi za hitne slučajeve u kojoj se identifikuju pacijenti kojima je potreban prijem u bolnicu, u kojoj može da se izvrši perkutana koronarna intervencija (PCI).

CCAA je dostupan uz sledeće proizvode: CARDIOVIT AT-1 G2, FT-1, AT-102 G2, MS-2010 i MS-2015

Karakteristike

  • Jeftino, brzo pred-bolničko donošenje odluka u vezi sa daljim koracima u lečenju
  • Identifikovanje pacijenata kojima je potrebna terapija koronarne reperfuzije (PCI/tromboliza)
  • Ograničavanje trajanja srčane ishemije i samim tim oštećenja srčanog mišića
Dostupnost uređaja na vašem tržištu zavisi od regulatornog odobrenja.